Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 11-12/2010

Odgovornost kot zakonodajni problem

Odgovornost je temeljna sestavina pravnega (in gospodarskega) sistema in zagotavlja delovanje pravne države. V zadnjem desetletju je zaradi negativnih dogodkov na gospodarskem in političnem področju prišlo do številnih zahtev za okrepitev odgovornosti v pravnem sistemu. Videti je, da so take zahteve utemeljene. Vendar je treba pred njihovo uresničitvijo opraviti presojo temeljnih pravnih značilnosti odgovornosti in metod za njeno urejanje v zakonih, posebno tistih, ki se nanašajo na gospodarske družbe. 
Članek je po uvodu razdeljen na tri oddelke in sklepne pripombe. Prvi oddelek želi predstaviti pravni pomen odgovornosti. V drugem oddelku avtor poudarja temeljne sestavine odgovornosti. Predmet tretjega oddelka so načela, ki jih mora zakonodaja uporabiti za urejanje odgovornosti: načelo vseobsežnosti, učinkovitost ureditve, diferenciacija odgovornosti, zakonitost in izbira generalnih ali posebnih pravil. Na koncu avtor poudarja stopnje, ki naj jih zakonodaja uporabi, da bi v pravnem sistemu uveljavila odgovornost.
Več...

Številka 1-2/2012

Prikrito izplačilo dobička v delniški družbi

Zakon zagotavlja delničarjem udeležbo pri letnem dobičku družbe, vendar zaradi varstva delničarjev, upnikov in gospodarske trdnosti družbe določa obvez­na pravila. Za države članice EU določa taka pravila Druga direktiva 77/91/ EGS z dne 13. decembra 1976. Po tej direktivi se sme dobiček izplačati samo iz dobička, ki je ugotovljen v bilanci in določen za razdelitev. Izplačilo vsake drugačne udeležbe je treba vrniti, če družba dokaže, da je delničar vedel ali moral vedeti za nepravilno izplačilo. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo