Prikrito izplačilo dobička v delniški družbi

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 1-2, str. 79−88

Zakon zagotavlja delničarjem udeležbo pri letnem dobičku družbe, vendar zaradi varstva delničarjev, upnikov in gospodarske trdnosti družbe določa obvez­na pravila. Za države članice EU določa taka pravila Druga direktiva 77/91/ EGS z dne 13. decembra 1976. Po tej direktivi se sme dobiček izplačati samo iz dobička, ki je ugotovljen v bilanci in določen za razdelitev. Izplačilo vsake drugačne udeležbe je treba vrniti, če družba dokaže, da je delničar vedel ali moral vedeti za nepravilno izplačilo. 
Zakon zagotavlja delničarjem udeležbo pri letnem dobičku družbe, vendar zaradi varstva delničarjev, upnikov in gospodarske trdnosti družbe določa obvez­na pravila. Za države članice EU določa taka pravila Druga direktiva 77/91/ EGS z dne 13. decembra 1976. Po tej direktivi se sme dobiček izplačati samo iz dobička, ki je ugotovljen v bilanci in določen za razdelitev. Izplačilo vsake drugačne udeležbe je treba vrniti, če družba dokaže, da je delničar vedel ali moral vedeti za nepravilno izplačilo. 
Pravila EU so države članice sprejele v svojo zakonodajo, slovenski ZGD-1 v členih 227 in 233, ki opredeljujeta tako korist kot prikrito izplačilo dobička. 
Članek definira prikrito izplačilo dobička. Njegov bistveni element je nesorazmernost plačila delničarju glede na njegovo storitev ali dajatev družbi. Članek nadalje definira koristnike plačila in obravnava vračilo prepovedanega plačila. Končno pa omenja tudi najpomembnejše razlike glede na ureditev v d. o. o.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2012

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo