Uredniški odbor revije Pravnik

2020

Nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Mitja Deisinger,
vrhovni državni tožilec Hinko Jenull,
sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije dr. Erik Kerševan,
minister za javno upravo in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Boštjan Koritnik,
zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ddr. Janez Kranjc,
profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Saša Prelič,
sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Marijan Pavčnik,
odvetnik v Ljubljani in docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Konrad Plauštajner,
profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Darja Senčur Peček,
zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Alenka Šelih,
predsednica upravnega odbora Ustanove Pustimo jim sanje - Fundacije Danila Türka Mojca Seliškar Toš,
profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in zunanji znanstveni član inštituta Max Planck v Luksemburgu dr. Verica Trstenjak,
zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude,
zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Dragica Wedam Lukić,
profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Grega Strban.

Odgovorna urednica:
dr. Dragica Wedam Lukić
Strokovni urednik:
Boštjan Koritnik


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo