Uredniški odbor revije Pravnik

2024

predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije prof. dr. Matej Accetto,
nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Mitja Deisinger,
nekdanji vrhovni državni tožilec Hinko Jenull,

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije dr. Miha Juhart
sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije dr. Erik Kerševan,
raziskovalec in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije Boštjan Koritnik,
zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ddr. Janez Kranjc,
nekdanji sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Marijan Pavčnik,
profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Saša Prelič,
profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Darja Senčur Peček,

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Grega Strban.
zaslužna profesorica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Alenka Šelih,
zaslužna profesorica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani dr. Mirjam Škrk,
nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU, profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in zunanji znanstveni član inštituta Max Planck v Luksemburgu dr. Verica Trstenjak,
nekdanji sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude,
nekdanja sodnica in predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, zaslužna profesorica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani dr. Dragica Wedam Lukić.Odgovorna urednica:
dr. Dragica Wedam Lukić

Strokovni urednik:
Boštjan Koritnik
Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo