Uredniški odbor revije Pravnik

2020

Sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Mitja Deisinger,
vrhovni državni tožilec Hinko Jenull,
izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Erik Kerševan,
predavatelj in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Boštjan Koritnik,
redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Janez Kranjc,
profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Saša Prelič,
sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Marijan Pavčnik,
profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Darja Senčur Peček,
zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Alenka Šelih,
profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in zunanji znanstveni član inštituta Max Planck v Luksemburgu dr. Verica Trstenjak,
zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude,
zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Dragica Wedam Lukić,
profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Mirjam Škrk,
profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Grega Strban.

Odgovorna urednica:
dr. Dragica Wedam Lukić

Strokovni urednik:
Boštjan Koritnik


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo