Pravno obvestiloSpletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.revija-pravnik.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto, je Zveza društev pravnikov Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Vse pravice pridržane.
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, tj. nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot so kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.
Informacije in gradiva, ki so prikazani na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži s strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, vnovično objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Zveza društev pravnikov Slovenije ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršenkoli način povezane s tem spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Zveze društev pravnikov Slovenije za vse primere izključena. Kakršnikoli podatki, ki jih Zveze društev pravnikov Slovenije pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za lastno rabo in jih Zveza društev pravnikov Slovenije varuje v skladu z veljavno zakonodajo.
Za morebitne spore zaradi uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za njihovo rešitev je pristojno sodišče v Ljubljani, po poprej izčrpanih sredstvih za zunajsodno reševanje sporov.Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV


Zveza društev pravnikov Slovenije jamči uporabnikom zasebnost. Izjava o varovanju osebnih podatkov določa način uporabe osebnih podatkov na spletni strani www.revija-pravnik.si. Z obiskom spletne strani www.revija-pravnik.si privolite v zbiranje in uporabo svojih podatkov v skladu s to izjavo, pogoji poslovanja in drugimi navodili revije Pravnik na spletnem naslovu www.revija-pravnik.si v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV


Osebni podatki se zbirajo, če pri nas naročite tiskan izvod revije Pravnik.
Osebni podatki, ki jih bomo zbirali, lahko obsegajo ime uporabnika, njegov naslov, družbo ali ime organizacije, službeni elektronski naslov, službeni telefon, službeni ali domači naslov, podatke o delovnem mestu, podatke o družbi in o kreditnih karticah.
Na tej spletni strani se lahko zbirajo tudi podatki o obisku, kot so denimo ime ponudnika internet storitev in IP-naslov, prek katerega dostopate do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja spletne strani, analiziranja trendov in administriranja.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV


Osebni podatki, ki se zbirajo na tej strani, se uporabljajo za delovanje strani in za opravljanje storitev naročanja izvodov revije Pravnik oziroma izvedbo transakcij, ki ste jih zahtevali ali v katere ste privolili.

V skladu s to Izjavo soglašate, da Zveza društev pravnikov Slovenije uporabi vaše osebne podatke, da:
– zagotovi boljšo in učinkovitejšo ponudbo za stranke,
– izboljša spletno stran in jo prilagodi uporabnikom,
– nasploh izboljša uporabniško izkušnjo.

Z namenom olajšati, izboljšati in/ali poenostaviti komunikacijo in obisk te spletne strani, se lahko podatki, zbrani na www.revija-pravnik.si, kombinirajo s podatki, ki jih zbirajo druge spletne strani Zveze društev pravnikov Slovenije.

Za namene raziskav in marketinga bomo podatke o obiskih spletnega mesta združili z anonimnimi demografskimi podatki in jih po potrebi uporabili za ponujanje ustreznejše vsebine.

Zveza društev pravnikov Slovenije ne posreduje podatkov drugim družbam. Če bi se izkazalo, da je zaradi boljše izkušnje uporabnika tako posredovanje osebnih podatkov koristno za uporabnika in Zvezo društev pravnikov Slovenije, si bo Zveza društev pravnikov Slovenije prizadevala pridobiti izrecno prostovoljno soglasje uporabnika. Družba, ki ji bodo podatki posredovani, bo tako zaupane osebne podatke varovala in jih uporabljala izključno v dogovorjen(e) namen(e). Uporabnik lahko soglasje k takemu posredovanju kadarkoli pisno prekliče.

VAROVANJE IN RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV


Razen v primerih, ki so določeni v tej Izjavi, pogojih poslovanja in drugih navodilih te spletne strani, Zveza društev pravnikov Slovenije ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam brez dovoljenja uporabnika te spletne strani.

Zveza društev pravnikov Slovenije ne bo nadzorovala, urejala ali razkrila osebnih podatkov brez pisnega soglasja posameznega uporabnika, razen če je to dolžna storiti zaradi:
1.) zakonskih zahtev,
2.) varovanja pravic ali premoženja Zveze društev pravnikov Slovenije,
3.) uveljavitve spoštovanja pravil in pogojev poslovanja.

UPORABA PIŠKOTKOVKo prvič obiščete spletno mesto, se v vaš računalnik shrani piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema). Če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni strežnik prebere piškotek, shranjen v vašem računalniku. Eden od namenov uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta. Piškotki se ne morejo uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na računalnik uporabnika spletnega mesta.

Piškotke uporabljamo tudi za zbiranje podatkov o tem, katere povezave uporabniki kliknejo. Te podatke zbiramo v združeni obliki in jih ne povezujemo z vašimi osebnimi podatki.

Zveza društev pravnikov Slovenije lahko uporablja tudi spletne signale, imenovane tehnologija prozornih gifov ali oznake ukrepanja. Ta tehnologija pomaga ugotoviti, koliko uporabnikov spletne strani je kliknilo posamezne elemente, kot so povezave ali slike, na določeni spletni strani mesta .

Zveza društev pravnikov Slovenije ne bo uporabljala te tehnologije za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na tem spletnem mestu, ampak kot orodje za zbiranje statističnih podatkov o uporabi tega spletnega mesta.

SPREMEMBE IZJAVE


Zveza društev pravnikov Slovenije si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni to Izjavo.
O spremembah mora obveščati svoje uporabnike z objavo na spletni strani www.revija-pravnik.si in spremenjenim datumom na koncu te Izjave.

Zveza društev pravnikov Slovenije, zanjo uredništvo revije Pravnik
V Ljubljani, 14. avgusta 2017Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo