Odgovornost kot zakonodajni problem

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 11-12, str. 733−745.

Odgovornost je temeljna sestavina pravnega (in gospodarskega) sistema in zagotavlja delovanje pravne države. V zadnjem desetletju je zaradi negativnih dogodkov na gospodarskem in političnem področju prišlo do številnih zahtev za okrepitev odgovornosti v pravnem sistemu. Videti je, da so take zahteve utemeljene. Vendar je treba pred njihovo uresničitvijo opraviti presojo temeljnih pravnih značilnosti odgovornosti in metod za njeno urejanje v zakonih, posebno tistih, ki se nanašajo na gospodarske družbe. 
Članek je po uvodu razdeljen na tri oddelke in sklepne pripombe. Prvi oddelek želi predstaviti pravni pomen odgovornosti. V drugem oddelku avtor poudarja temeljne sestavine odgovornosti. Predmet tretjega oddelka so načela, ki jih mora zakonodaja uporabiti za urejanje odgovornosti: načelo vseobsežnosti, učinkovitost ureditve, diferenciacija odgovornosti, zakonitost in izbira generalnih ali posebnih pravil. Na koncu avtor poudarja stopnje, ki naj jih zakonodaja uporabi, da bi v pravnem sistemu uveljavila odgovornost.
Odgovornost je temeljna sestavina pravnega (in gospodarskega) sistema in zagotavlja delovanje pravne države. V zadnjem desetletju je zaradi negativnih dogodkov na gospodarskem in političnem področju prišlo do številnih zahtev za okrepitev odgovornosti v pravnem sistemu. Videti je, da so take zahteve utemeljene. Vendar je treba pred njihovo uresničitvijo opraviti presojo temeljnih pravnih značilnosti odgovornosti in metod za njeno urejanje v zakonih, posebno tistih, ki se nanašajo na gospodarske družbe. 
Članek je po uvodu razdeljen na tri oddelke in sklepne pripombe. Prvi oddelek želi predstaviti pravni pomen odgovornosti. V drugem oddelku avtor poudarja temeljne sestavine odgovornosti. Predmet tretjega oddelka so načela, ki jih mora zakonodaja uporabiti za urejanje odgovornosti: načelo vseobsežnosti, učinkovitost ureditve, diferenciacija odgovornosti, zakonitost in izbira generalnih ali posebnih pravil. Na koncu avtor poudarja stopnje, ki naj jih zakonodaja uporabi, da bi v pravnem sistemu uveljavila odgovornost.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo