Številka 1–3/2008

Politična pravičnost (Otfried Höffe)

Gre za prevod prvega dela 6. poglavja iz dela: Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2002.
Več...

Številka 9-10/2008

V spomin profesorju dr. Bogomirju Sajovicu, dolgoletnemu uredniku revije Pravnik

Zapis v spomin profesorju dr. Bogomirju Sajovicu, dolgoletnemu uredniku revije Pravnik.
Več...

Zaslužni profesor dr. Bogomir Sajovic (1925–2008)

Zapis v spomin zaslužnemu profesorju dr. Bogomirju Sajovicu.
Več...

Številka 7-8/2010

Docent dr. Aleš Rosina (1937−2010)

Prispevek je zapis v spomin dr. Alešu Rosini.
Več...

Številka 9-10/2010

Zaslužni profesor dr. Bojan Zabel – osemdesetletnik

Več...

Številka 3-4/2011

Medicina in pravo skozi 20 let

Več...

Številka 5-6/2011

Kako se lotiti pravniškega strokovnega sestavka

Pravniške strokovne sestavke različnih vrst se večinoma oblikuje po enakih načelih. Pisec mora po določitvi naslova najprej zbrati temeljno gradivo in ga preštudirati. Potem mora sestaviti razčlembo (dispozicijo). Dispozicija je sestavljena iz naslovov strokovnega sestavka s kratkimi opisi vsebine, če je to sploh potrebno. Potem se pisec loti oblikovanja osnutka besedila. Besedilo mora biti utemeljeno. Za utemeljitev se uporabljajo zlasti sklicevanja na za- konske ali katere druge določbe prava, na sodno prakso in na mnenja v stro- kovni literaturi. Izogibati se je treba pisanju dolgih, nejasnih stavkov. Pravniški strokovni sestavek naj se piše neosebno ne glede na to, da je osebno mnenje pisca zaželeno.
Več...

Številka 9-10/2011

Mag. Jože Gregorič (1933–2011) generalni državni pravobranilec Republike Slovenije v letih 1997–1998

Več...

Številka 1-2/2016

Dr. Janez Šmidovnik (1921–2016)

Pred kratkim je v 95. letu umrl profesor dr. Janez Šmidovnik. Vse do konca je bil dejaven, tudi na pravniškem področju. V svojem dolgem življenju se je uveljavil kot velik in priznan pravni strokovnjak. Večino časa svojega službovanja je bil zaposlen v državni upravi, skoraj ves čas v Službi vlade za zakonodaje. Bil pa je tudi profesor javne uprave na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Pri strokovnem in znanstvenem delu se je posvečal predvsem proučevanju vprašanj uprave, javne uprave, javnih služb in lokalne samouprave. Na teh področjih se je uveljavil kot eden vodilnih ali vodilni strokovnjak, kar velja zlasti za področje lokalne samouprave. Zmeraj se je angažirano in kritično odzival na družbeno dogajanje, s članki in drugimi polemičnimi zapisi, v katerih je vselej ostro, natančno in ironično analiziral družbeno dogajanje, zlasti politično. Kot pravni strokovnjak in kot človek je za seboj pustil veliko vrzel.

Več...

Številka 7-8/2016

Janez Šinkovec (1928–2016), doktor pravnih znanosti, redni profesor pravne fakultete Univerze v Ljubljani, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Avtor predstavlja življenje in delo preminulega prof. dr. Janeza Šinkovca (1928–2016), ki je bil eden od najuglednejših in najplodovitejših pravnikov v novejši slovenski pravni zgodovini. Dr. Šinkovec je vse od diplome delal v pravosodju kot sodnik na okrajnem in okrožnem sodišču v Radovljici, Ljubljani, Novi Gorici, na Vrhovnem sodišču Slovenije ter nazadnje na Ustavnem sodišču. Bil je večletni predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije ter tudi Zveze društev pravnikov Jugoslavije, vse do osamosvojitve Republike Slovenije. Njegova bibliografija šteje 331 enot, objavljal je predvsem s področja delovnega, civilnega, gospodarskega, ustavnega prava, prava varstva okolja, prava človekovih pravic, prava Evropske unije itd. Aktiven je bil tako doma kot tudi v tujini.

Več...

Številka 11-12/2016

Nekateri temeljni koncepti pravnega sistema: Ob simpoziju za pravno in socialno filozofijo

Simpozij za pravno in socialno filozofijo v organizaciji Društva za pravno in socialno filozofijo ter Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je namenjen predstavitvi najnovejših dognanj in del v nastajanju s področij teorije, sociologije in filozofije prava. V članku je podan kratek povzetek ter komentar prispevkov udeležencev letošnjega simpozija. Ti so se v svojih predstavitvah dotaknili nekaterih temeljnih konceptov pravnega reda ter pri tem odprli tudi številna aktualna pravna in širša družbenopolitična vprašanja. Na simpoziju se je vnovič pokazal pomen teh pravnih ved za razumevanje pravnega sistema in za iskanje odgovorov na različne izzive, s katerimi se družba danes sooča.

Več...

Številka 1-2/2017

Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani

Prispevek je poročilo z občnega zbora društva Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani, ki združuje diplomante Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 

Več...

Številka 7-8/2018

Kofi Atta Annan (1938–2018)

Avgusta 2018 je mednarodno skupnost pretresla novica, da je po kratki bolezni preminil Kofi Atta Annan, sedmi generalni sekretar Združenih narodov, človek presežkov, ki je v devetdesetih letih 20. stoletja v organizacijo vnesel prepotrebne reforme in jo rešil skorajšnjega bankrota, za kar je leta 2001, skupaj z Združenimi narodi, prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. 
Več...

Številka 9-10/2018

IGLIČAR, Albin: Ob priznanju

Besedilo je zahvalni govor, ki ga je imel avtor ob prejemu nagrade Zveze društev pravnikov Slovenije za življenjsko delo v Portorožu, 11. oktobra 2018.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo