Številka 1-2/2016

Dr. Janez Šmidovnik (1921–2016)

Pred kratkim je v 95. letu umrl profesor dr. Janez Šmidovnik. Vse do konca je bil dejaven, tudi na pravniškem področju. V svojem dolgem življenju se je uveljavil kot velik in priznan pravni strokovnjak. Večino časa svojega službovanja je bil zaposlen v državni upravi, skoraj ves čas v Službi vlade za zakonodaje. Bil pa je tudi profesor javne uprave na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Pri strokovnem in znanstvenem delu se je posvečal predvsem proučevanju vprašanj uprave, javne uprave, javnih služb in lokalne samouprave. Na teh področjih se je uveljavil kot eden vodilnih ali vodilni strokovnjak, kar velja zlasti za področje lokalne samouprave. Zmeraj se je angažirano in kritično odzival na družbeno dogajanje, s članki in drugimi polemičnimi zapisi, v katerih je vselej ostro, natančno in ironično analiziral družbeno dogajanje, zlasti politično. Kot pravni strokovnjak in kot človek je za seboj pustil veliko vrzel.

Več...

Številka 7-8/2016

Janez Šinkovec (1928–2016), doktor pravnih znanosti, redni profesor pravne fakultete Univerze v Ljubljani, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Avtor predstavlja življenje in delo preminulega prof. dr. Janeza Šinkovca (1928–2016), ki je bil eden od najuglednejših in najplodovitejših pravnikov v novejši slovenski pravni zgodovini. Dr. Šinkovec je vse od diplome delal v pravosodju kot sodnik na okrajnem in okrožnem sodišču v Radovljici, Ljubljani, Novi Gorici, na Vrhovnem sodišču Slovenije ter nazadnje na Ustavnem sodišču. Bil je večletni predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije ter tudi Zveze društev pravnikov Jugoslavije, vse do osamosvojitve Republike Slovenije. Njegova bibliografija šteje 331 enot, objavljal je predvsem s področja delovnega, civilnega, gospodarskega, ustavnega prava, prava varstva okolja, prava človekovih pravic, prava Evropske unije itd. Aktiven je bil tako doma kot tudi v tujini.

Več...

Številka 11-12/2016

Nekateri temeljni koncepti pravnega sistema: Ob simpoziju za pravno in socialno filozofijo

Simpozij za pravno in socialno filozofijo v organizaciji Društva za pravno in socialno filozofijo ter Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je namenjen predstavitvi najnovejših dognanj in del v nastajanju s področij teorije, sociologije in filozofije prava. V članku je podan kratek povzetek ter komentar prispevkov udeležencev letošnjega simpozija. Ti so se v svojih predstavitvah dotaknili nekaterih temeljnih konceptov pravnega reda ter pri tem odprli tudi številna aktualna pravna in širša družbenopolitična vprašanja. Na simpoziju se je vnovič pokazal pomen teh pravnih ved za razumevanje pravnega sistema in za iskanje odgovorov na različne izzive, s katerimi se družba danes sooča.

Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo