Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2019

Ustavnopravna povezanost med državo in Cerkvijo v Sloveniji

Ustava Republike Slovenije v 7. členu določa, da so država in verske skupnosti ločene. Ustavno sodišče RS se je do omenjenega člena že opredeljevalo, svojo razlago pa je postavilo v okvir evropskega razumevanja ločenosti države in Cerkve ter drugih verskih skupnosti in prepričanj. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo