Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 9-10/2019

Ustreznost uporabe načela komplementarne pristojnosti za kaznivo dejanje agresije

Načelo komplementarnosti, s katerim se ob upoštevanju načela suverenosti držav pomembno pripomore k cilju preprečitve nekaznovanja izvršiteljev mednarodnih hudodelstev, je eno temeljnih načel ustanovitve in delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo