Ustreznost uporabe načela komplementarne pristojnosti za kaznivo dejanje agresije

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 9-10

Načelo komplementarnosti, s katerim se ob upoštevanju načela suverenosti držav pomembno pripomore k cilju preprečitve nekaznovanja izvršiteljev mednarodnih hudodelstev, je eno temeljnih načel ustanovitve in delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča. 
Načelo komplementarnosti, s katerim se ob upoštevanju načela suverenosti držav pomembno pripomore k cilju preprečitve nekaznovanja izvršiteljev mednarodnih hudodelstev, je eno temeljnih načel ustanovitve in delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča. S tem načelom je poudarjena pravica in dolžnost najprej držav, da same preiskujejo, preganjajo in sodijo izvršiteljem kaznivih dejanj, saj je bilo Mednarodno kazensko sodišče ustanovljeno kot organ, ki primer obravnava le takrat, kadar sicer pristojne države posameznikov ne morejo oziroma nočejo kazensko preganjati. Čeprav so države na pregledni konferenci leta 2010 v Kampali ob sprejetju in vključitvi natančne opredelitve kaznivega dejanja agresije v Rimski statut obravnavale tudi izvajanje pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča za to hudodelstvo, pa z novo dodanimi določbami glede take pristojnosti niso spremenile načela komplementarnosti, niti posegle v že veljavne določbe, s katerimi je to načelo urejeno. Glede na to, da je Mednarodno kazensko sodišče od 17. julija 2018 pristojno tudi za kaznivo dejanje agresije, ta članek obravnava ustreznost uporabe načela komplementarnosti tudi za agresijo zlasti z vidika neločljive povezanosti tega kaznivega dejanja z dejanjem agresije države in pa morebitne težave, s katerimi bi se v prihodnosti lahko v praksi pri izvajanju pristojnosti srečale tako države kot tudi celotna mednarodna skupnost.

Ključne besede: Mednarodno kazensko sodišče, Rimski statut, pristojnost, načelo komplementarnosti, agresija.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo