Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 3-4/2019

Likvidacija finančne družbe KB1909: genealogija krize in morebitne posledice

Zamejska finančna družba KB1909, pravna naslednica goriške Kmečke banke, je zašla v hudo krizo. Še do pred nekaj leti je holding štel več kot trideset vključenih in povezanih poslovnih družb. Podjetja so poslovala zlasti na območju Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, prisotna pa so bila tudi na trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo