Likvidacija finančne družbe KB1909: genealogija krize in morebitne posledice

Pravnik, Ljubljana 2019, let. 74 (136), št. 3-4

Zamejska finančna družba KB1909, pravna naslednica goriške Kmečke banke, je zašla v hudo krizo. Še do pred nekaj leti je holding štel več kot trideset vključenih in povezanih poslovnih družb. Podjetja so poslovala zlasti na območju Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, prisotna pa so bila tudi na trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope.
Zamejska finančna družba KB1909, pravna naslednica goriške Kmečke banke, je zašla v hudo krizo. Še do pred nekaj leti je holding štel več kot trideset vključenih in povezanih poslovnih družb. Podjetja so poslovala zlasti na območju Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, prisotna pa so bila tudi na trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope. Izrazita kriza, nekaj napačnih investicij, rast skupine z zadolževanjem, zaostritve v odnosih z bankami upnicami, napake pri upravljanju odvisnih družb – vsi ti dejavniki so prispevali svoj delež k nastanku težko obvladljivega položaja, v katerega je zašla družba KB1909. Novembra 2017 so delničarji večinsko privolili v začetek likvidacije. S postopkom likvidacije si goriška družba prizadeva doseči dogovor z upniki glede ustreznega načina prestrukturiranja dolgov. Na obzorju so tri možne alternative: postopna likvidacija družbe, preklic likvidacije, prisilni stečaj. Kriza finančnega holdinga KB1909 ne bo brez posledic za slovensko skupnost v Italiji, ki se je morala v prejšnjih desetletjih že sprijazniti s propadi Tržaške kreditne banke in goriške Kmečke banke.

Ključne besede: delniška družba KB1909, finančni holdingi, prezadolžitev, likvidacijski postopek, prestrukturiranje dolgov, Slovenci v Italiji.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo