Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 11-12/2010

Legitimnost tudi vertikalne geometrijske različice slovenske zastave

Prispevek poglobljeno teoretično in analitično zastopa pravno tezo o dveh dopustnih pravno veljavnih geometrijskih pravilih za oblikovanje slovenske zastave (horizontalnem in vertikalnem pravilu). Na podlagi zastopane teze sta danes ustavno pravno veljavni dve vizualni podobi slovenske zastave. Obe zastavi sta pojavno legitimni, razlika med njima je samo v njuni uporabnosti; zastava z enakovredno tretjinsko horizontalno razporejenimi likovnimi polji po daljšem vetrnem robu rute zastave je na podlagi Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH) v uporabi, medtem ko zastava z enakovredno tretjinsko vertikalno razporejenimi likovnimi polji po daljšem vetrnem robu zakonsko ni v uporabi, kar pa ne pomeni, da ni legitimna ali vsaj legitimna opcija. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo