Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2019

Prepoved finančne asistence v delniškem pravu – zgolj zaščita pred zaobidom ali samostojen pomen v sistemu pravil o ohranjanju kapitala?

Avtor polemizira s stališčem domače pravne teorije in tudi dela sodne prakse, da je namen prepovedi finančne asistence iz prvega in drugega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preprečiti, da bi se za- obšle omejitve v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo