Prepoved finančne asistence v delniškem pravu – zgolj zaščita pred zaobidom ali samostojen pomen v sistemu pravil o ohranjanju kapitala?

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 1-2

Avtor polemizira s stališčem domače pravne teorije in tudi dela sodne prakse, da je namen prepovedi finančne asistence iz prvega in drugega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preprečiti, da bi se za- obšle omejitve v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic. 
Avtor polemizira s stališčem domače pravne teorije in tudi dela sodne prakse, da je namen prepovedi finančne asistence iz prvega in drugega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preprečiti, da bi se za- obšle omejitve v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic. Zastopa stališče, da ima prepoved finančne asistence samostojen pomen v sistemu pravil o ohranjanju kapitala družbe in je namenjena zaščiti premoženja družbe pred specifičnimi tveganji, povezanimi s posli finančne pomoči za pridobitev njenih delnic. Zato bi bilo treba po avtorjevem mnenju določbe o prepovedi finančne asistence izločiti iz 248. člena ZGD-1, ki v sklopu pravil o lastnih delnicah ureja zaobidne posle, ter s tem namenom oblikovati poseben člen.

Ključne besede: delniška družba, pravila o ohranjanju kapitala, lastne delnice, zaobidni posli, finančna asistenca.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo