Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 4–6/2008

Poslovnik Državnega zbora zmanjšuje pomen veta Državnega sveta

Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) natančneje določa tudi ustavne pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v razmerju do državnega zbora v okviru zakonodajnega postopka. Sporni so predvsem členi 147, 148, 129, 131, 135, 137 in 140. člen, ki onemogočajo učinkovito izvrševanje ustavnih pristojnosti Državnega sveta.
Več...

Številka 1-2/2011

Širša procesna legitimacija zoper nezakonite javnofinančne ugodnosti v imenu tožnika in države

Eno osnovnih načel kazenskega in civilnega prava je, da od protipravnega ravnanja nihče ne sme imeti nobene koristi. Povračilo nezakonitih premoženjskih koristi je pomemben element preprečevanja investiranja na ta način pridob­ljene koristi v kriminalno dejavnost. Dolžnost institucij je, da davkoplačevalcem zagotovijo najboljšo porabo javnih sredstev in zagotovijo učinkovit boj proti prevaram. Prispevek se osredotoča na enega takih mehanizmov, ki je v anglosaškem pravnem redu znan kot qui tam, opisuje njegov izvor, razloge za nastanek in njegovo uporabo. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo