Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1–3/2008

Učinek mediacije na tek rokov

Prispevek proučuje, kako začetek mediacije vpliva na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov v slovenskem pravnem redu. Avtor poskuša oblikovatatija Damjani stališče, kako bi bilo vpliv mediacije na tek rokov smotrno urediti v slovenskem pravu.
Več...

Številka 9-10/2010

Idealne imisije industrijskih in infrastrukturnih objektov

Prispevek proučuje možnosti civilnopravnega varstva pred tovrstnimi negativnimi eksternalijami na podlagi koncepta idealnih imisij, o katerih se slovenska pravna teorija in praksa še nista jasno izrekli. Prikazana je splošna ureditev imisij v slovenskem pravu ter njihova delitev na pozitivne, negativne in idealne imisije, upoštevajoč stališča avstrijske, nemške in švicarske teorije in sodne prakse o pravni relevantnosti slednjih.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo