Idealne imisije industrijskih in infrastrukturnih objektov

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 9-10, str. 573−606.

Prispevek proučuje možnosti civilnopravnega varstva pred tovrstnimi negativnimi eksternalijami na podlagi koncepta idealnih imisij, o katerih se slovenska pravna teorija in praksa še nista jasno izrekli. Prikazana je splošna ureditev imisij v slovenskem pravu ter njihova delitev na pozitivne, negativne in idealne imisije, upoštevajoč stališča avstrijske, nemške in švicarske teorije in sodne prakse o pravni relevantnosti slednjih.
Izgradnja mnogih industrijskih in infrastrukturnih objektov, kot so tovarne, elektrarne, avtoceste, daljnovodi, odlagališča odpadkov ipd., lahko povzroči nelagodje pri okoliških prebivalcih in razvrednotenje sosednjih nepremičnin zaradi pomislekov v zvezi s potencialnimi nevarnostmi takega objekta, in sicer tudi v primerih, ko objekt nima fizičnih vplivov na okolico. Prispevek proučuje možnosti civilnopravnega varstva pred tovrstnimi negativnimi eksternalijami na podlagi koncepta idealnih imisij, o katerih se slovenska pravna teorija in praksa še nista jasno izrekli. Prikazana je splošna ureditev imisij v slovenskem pravu ter njihova delitev na pozitivne, negativne in idealne imisije, upoštevajoč stališča avstrijske, nemške in švicarske teorije in sodne prakse o pravni relevantnosti slednjih. Proučene so pravne posledice morebitne odločitve za priznanje pravnega varstva pred idealnimi imisijami industrijskih in infrastrukturnih objektov v kontekstu pravil o imisijah dovoljenih splošno koristnih dejavnosti.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo