Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 9-10/2010

Pravna ureditev parlamentarne politične stranke

Prispevek obravnava različna vprašanja, povezana s pravno ureditvijo parlamentarnih političnih strank. Omenjena besedna zveza je v vsakodnevnem jeziku sicer močno razširjena, kljub temu pa v nobenem predpisu ni mogoče zaslediti njene definicije. Gre torej za področje, ki je v slovenski pravni ureditvi razmeroma neurejeno − to potrjujejo tudi težave pri opredelitvi statusa Stranke mladih Slovenije v tekočem ter strank Zares, Lipa in Krščanski demokrati Slovenije v prejšnjem parlamentarnem mandatu − in ki v izognitev nadaljnjim težavam nemudoma zahteva konkretnejšo pravno regulacijo. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo