Pravna ureditev parlamentarne politične stranke

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 9-10, str. 607−629.

Prispevek obravnava različna vprašanja, povezana s pravno ureditvijo parlamentarnih političnih strank. Omenjena besedna zveza je v vsakodnevnem jeziku sicer močno razširjena, kljub temu pa v nobenem predpisu ni mogoče zaslediti njene definicije. Gre torej za področje, ki je v slovenski pravni ureditvi razmeroma neurejeno − to potrjujejo tudi težave pri opredelitvi statusa Stranke mladih Slovenije v tekočem ter strank Zares, Lipa in Krščanski demokrati Slovenije v prejšnjem parlamentarnem mandatu − in ki v izognitev nadaljnjim težavam nemudoma zahteva konkretnejšo pravno regulacijo. 
Prispevek obravnava različna vprašanja, povezana s pravno ureditvijo parlamentarnih političnih strank. Omenjena besedna zveza je v vsakodnevnem jeziku sicer močno razširjena, kljub temu pa v nobenem predpisu ni mogoče zaslediti njene definicije. Gre torej za področje, ki je v slovenski pravni ureditvi razmeroma neurejeno − to potrjujejo tudi težave pri opredelitvi statusa Stranke mladih Slovenije v tekočem ter strank Zares, Lipa in Krščanski demokrati Slovenije v prejšnjem parlamentarnem mandatu − in ki v izognitev nadaljnjim težavam nemudoma zahteva konkretnejšo pravno regulacijo. Parlamentarne politične stranke v skladu z zakonom v času volilne kampanje uživajo ugod­nosti pri razporeditvi programskega časa, namenjenega za predstavitev političnih strank in kandidatov. Poleg tega lahko uživajo tudi druge privilegije, pri čemer velja omeniti predvsem pravico do državnega financiranja. Avtor kritično obravnava možna merila za presojo statusa parlamentarne politične stranke, ob tem pa preuči nekaj posebnosti, povezanih z volitvami v Evropski parlament in kandidaturo strank, ki vložijo skupno kandidatno listo. Ključno je, da so merila med seboj usklajena, saj se s tem izognemo neenaki obravnavi enakih ali podobnih primerov, obenem pa zagotovimo možnost kombinirane uporabe meril.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo