Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2011

Legitimnost odločanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je pri nas edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, je najpomembnejši organ uprav­ljanja skupščina ZZZS. Ta v skladu z 12. členom statuta ZZZS in 70. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) uprav­lja z ZZZS. Skupščino sestavlja 45 članov, od katerih je 25 predstavnikov iz vrst zavarovancev, 20 predstavnikov pa iz vrst delodajalcev. Zakonska premoč zavarovancev pri sprejemanju odločitev je navidezna; velik delež zavarovancev v skupščini nima svojega predstavnika, zaradi česar njihov interes v procesu odločanja ZZZS ni zastopan. Menim, da je skupščina (pre)številčna, njena sestava in razmerja v njej so neustrezna, demokratičnost in legitimnost njenega odločanja pa sta vprašljivi.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo