Legitimnost odločanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 1-2, str. 7−26.

V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je pri nas edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, je najpomembnejši organ uprav­ljanja skupščina ZZZS. Ta v skladu z 12. členom statuta ZZZS in 70. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) uprav­lja z ZZZS. Skupščino sestavlja 45 članov, od katerih je 25 predstavnikov iz vrst zavarovancev, 20 predstavnikov pa iz vrst delodajalcev. Zakonska premoč zavarovancev pri sprejemanju odločitev je navidezna; velik delež zavarovancev v skupščini nima svojega predstavnika, zaradi česar njihov interes v procesu odločanja ZZZS ni zastopan. Menim, da je skupščina (pre)številčna, njena sestava in razmerja v njej so neustrezna, demokratičnost in legitimnost njenega odločanja pa sta vprašljivi.
V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je pri nas edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, je najpomembnejši organ uprav­ljanja skupščina ZZZS. Ta v skladu z 12. členom statuta ZZZS in 70. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) uprav­lja z ZZZS. Skupščino sestavlja 45 članov, od katerih je 25 predstavnikov iz vrst zavarovancev, 20 predstavnikov pa iz vrst delodajalcev. Zakonska premoč zavarovancev pri sprejemanju odločitev je navidezna; velik delež zavarovancev v skupščini nima svojega predstavnika, zaradi česar njihov interes v procesu odločanja ZZZS ni zastopan. Menim, da je skupščina (pre)številčna, njena sestava in razmerja v njej so neustrezna, demokratičnost in legitimnost njenega odločanja pa sta vprašljivi. Podobno je v upravnem odboru, čigar člane imenuje skupščina, tej pa je za svoje delo upravni odbor tudi odgovoren. Izhodišča novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z dne 23. februarja 2010 problematiko prihodnje organizacije organov uprav­ljanja ZZZS omenjajo v enem stavku (sic!), kar kaže na to, da se Ministrstvo za zdravje ne zaveda resnosti tega vprašanja. Od prihodnje ureditve organov upravljanja ZZZS sta namreč odvisna vloga in vpliv zavarovancev pri sprejemanju odločitev v ZZZS.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo