Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 11-12/2011

Skupnost etažnih lastnikov in njena pravna sposobnost

Slovenski pravni red skupnosti etažnih lastnikov ne priznava ne pravne ne pravdne sposobnosti. Skupnost etažnih lastnikov tako ostaja le skupnost fizičnih in/ali pravnih oseb, ki so dejansko povezane in kot take tudi nosilke pravic in obveznosti. Obstaja pravna praznina, zaradi katere položaj etažnega lastnika ni ustrezno varovan, kar dokazujejo primeri iz sodne prakse. Zato bi bilo smiselno, da se tudi v Sloveniji, podobno kot je to storila Nemčija, prizna delna pravna in pravdna sposobnost skupnosti etažnih lastnikov. Njena pravna sposobnost bi bila omejena na posle upravljanja s premoženjem, ki je skupna lastnina ali solastnina posameznih etažnih lastnikov.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo