Skupnost etažnih lastnikov in njena pravna sposobnost

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 11-12, str. 639−660

Slovenski pravni red skupnosti etažnih lastnikov ne priznava ne pravne ne pravdne sposobnosti. Skupnost etažnih lastnikov tako ostaja le skupnost fizičnih in/ali pravnih oseb, ki so dejansko povezane in kot take tudi nosilke pravic in obveznosti. Obstaja pravna praznina, zaradi katere položaj etažnega lastnika ni ustrezno varovan, kar dokazujejo primeri iz sodne prakse. Zato bi bilo smiselno, da se tudi v Sloveniji, podobno kot je to storila Nemčija, prizna delna pravna in pravdna sposobnost skupnosti etažnih lastnikov. Njena pravna sposobnost bi bila omejena na posle upravljanja s premoženjem, ki je skupna lastnina ali solastnina posameznih etažnih lastnikov.
Slovenski pravni red skupnosti etažnih lastnikov ne priznava ne pravne ne pravdne sposobnosti. Skupnost etažnih lastnikov tako ostaja le skupnost fizičnih in/ali pravnih oseb, ki so dejansko povezane in kot take tudi nosilke pravic in obveznosti. Obstaja pravna praznina, zaradi katere položaj etažnega lastnika ni ustrezno varovan, kar dokazujejo primeri iz sodne prakse. Zato bi bilo smiselno, da se tudi v Sloveniji, podobno kot je to storila Nemčija, prizna delna pravna in pravdna sposobnost skupnosti etažnih lastnikov. Njena pravna sposobnost bi bila omejena na posle upravljanja s premoženjem, ki je skupna lastnina ali solastnina posameznih etažnih lastnikov.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo