Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2011

Mednarodne vročitve in uredba »Bruselj I«

Avtor v prispevku kritično ocenjuje določbe uredbe »Bruselj I«, ki urejajo vročanje. Ugotavlja, da posebne določbe o vročanju v tej uredbi niso potrebne in bi jih lahko oziroma morali iz te uredbe izbrisati. Haaška konvencija o vročanju in Uredba EU o vročanju namreč že urejata postopek vročanja sodnih pisanj v sporih z mednarodnim elementom, medtem ko se v okviru priznanja in razglasitve izvršljivosti sodnih odločb iz drugih držav članic spoštovanje pravic toženca, vključno z vročitvijo, ugotavlja v okviru preverjanja skladnosti z javnim redom. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo