Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1–3/2008

Kaznivo dejanje detomora kot posledica psiho(pato)logije simbioze

V prispevku se avtor osredinja na povezovanje dognanj o psiho(pato)logiji simbioze z detomorom kot kaznivim dejanjem, pri čemer je pozornost namenjena predvsem kritični analizi slovenske pozitivne kazenskopravne ureditve. Sklepno so predstavljeni nekateri predlogi za morebitno ustreznejšo ureditev de lege ferenda.
Več...

Številka 3-4/2010

Družine istospolnih partnerjev – emocionalna (re)konstrukcija (ne)lagodja

Članek obravnava vprašanje izenačevanja pravnega statusa zakonskih zvez istospolnih partnerjev in njihovih morebitnih družin, spodbujeno z aktualnim sprejemanjem nove družinske zakonodaje. Pisec zavrača poglede, ki vodijo v kršitve temeljnih človekovih pravic istospolno usmerjenih, in opozarja na pomembno vlogo prava kot (so)kreatorja občutljive javne logike.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo