Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 5-6/2009

(Kazensko)pravni položaj oseb z duševnimi motnjami

Avtor kritično analizira aktualne zakonske rešitve, s katerimi se ureja pravni položaj neprištevnih storilcev, zmanjšano prištevnih storilcev in tistih storilcev, ki so nesposobni za sojenje.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo