Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 3–4/2024

Evropska sredstva: trenutno stanje in prihodnje možnosti prostorskega in razvojnega načrtovanja

V prispevku je strnjeno prikazan pregled pravne ureditve na področju prostorskega in razvojnega načrtovanja, v povezavi s črpanjem evropskih sredstev, z namenom ugotavljanja, kako bi lahko Slovenija še bolj optimalno izrabila razpoložljiva finančna sredstva Evropske unije za spodbujanje gospodarske rasti, inovacij in trajnostnega razvoja. Z vidika programske oziroma projektne absorpcijske sposobnosti črpanja evropskih kohezijskih sredstev je za zagotavlja- nje pravočasne in učinkovite porabe evropskih kohezijskih sredstev pomemb- na zlasti pravočasna potrditev oziroma sprejem nacionalnih programskih dokumentov. Prav tako so pomembni tudi strateški in izvedbeni dokumenti s področja prostorskega in razvojnega načrtovanja, tako na državni kot tudi na regionalni in lokalni ravni. Čeprav se predpisi dokaj dosledno spreminjajo v korist učinkovitejšega izkoristka razpoložljivih finančnih sredstev Evropske unije, še vedno ostaja nekaj dodatnih možnosti za izboljšave.

Ključne besede: evropska sredstva, absorpcijska sposobnost, prostorsko načrtovanje, razvojno načrtovanje, občine, pokrajine.


Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo