Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1–3/2008

Okoljevarstvena klavzula v okviru Svetovne trgovinske organizacije

Obstoječi pravni okvir Svetovne trgovinske organizacije (STO) omogoča varstvo okolja, kadar okoljevarstveni interesi pridejo navzkriž z interesi svobodne mednarodne menjave blaga. Razvoj prakse kaže v smer širjenja okoljevarstvenih izjem iz člena XX GATT in s tem nakazuje na težnjo po pogostejši prepoznavi skladnosti uvoznoomejevalnih okoljevarstvenih ukrepov s pravno ureditvijo Svetovne trgovinske organizacije.
Več...

Številka 7-8/2008

Kaj novega prinaša Lizbonska pogodba v primerjavi s Pogodbo o Ustavi za Evropo

Gledano z vidika poglabljanja evropske integracije Lizbonska pogodba v primerjavi s Pogodbo o Ustavi za Evropo ni naredila bistvenih korakov naprej, prej kakšnega nazaj. To je bila cena za izhod iz slepe ulice institucionalnega razvoja Unije, v kateri se je Unija znašla po zavrnitvi Pogodbe o Ustavi za Evropo na referendumih v Franciji in na Nizozemskem.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo