Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 3-4/2011

Sodni penali – prikaz sodne prakse

Avtorica v prispevku na kratko opiše institut sodnih penalov in predstavi zakonsko ureditev. Ker je zakonska ureditev pomanjkljiva, mora odprta vprašanja reševati sodna praksa. Pregledu dostopne slovenske sodne prakse je namenjen preostali del prispevka. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Vrhovno sodišče rešilo nekatera odprta vprašanja, novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča glede vsebinskih vprašanj pa je zelo skromna. Ustavno sodišče je na področje sodnih penalov pomembneje poseglo z odločbo iz leta 2002. Sodna praksa se tako oblikuje predvsem prek odločitev višjih sodišč, in sicer predvsem Višjega sodišča v Ljubljani in Kopru.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo