Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 7-8/2011

Pravni vidiki ukrepov za trdnost evra in vpliv na slovensko gospodarstvo

Diskusije o finančni krizi na evrskem območju so že leto in pol vodilna tema evropske politike. Prispevek obravnava pravne, pa tudi ekonomske in politične vidike ukrepov za povečanje stabilnosti skupne valute, katere obstoj je ogrožen zaradi političnega trgovanja in nespoštovanja pravil o skrbi za zdrave javne finance. Avtorica ugotavlja, da ukrepi, o katerih so se nedavno dogovorili voditelji držav članic EU, pomenijo korak bliže k fiskalni uniji, do katere pa je iz več razlogov še dolga pot.
Več...

Številka 9-10/2011

Zakonodajna reforma finančnega trga EU: so vse podobnosti z Divjim zahodom samo naključne?

Avtorica v članku obravnava regulatorni odziv institucij EU, v prvi vrsti Evropske komisije, na finančno-gospodarsko krizo, ki je v zadnjih letih zajela EU in ji povzročila dolgoročno škodo. Članek sistematično obravnava različne pobude za to, da bi se preprečile krize podobnih razsežnosti v prihodnosti, tako v obliki nadzornih mehanizmov in regulacije (finančnih institucij, trga in zaščite potrošnikov) kot tudi ukrepov za izboljšanje kriznega upravljanja v EU. Ob tem avtorica zaključuje, da je kljub veliki ambicioznosti reforme finančnega trga EU njen uspeh precej povezan z ustrezno odzivnostjo pristojnih institucij na globalni ravni na krizo.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo