Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 5-6/2019

(Ne)učinkovitost regulatornega nadzora nad upravljavci alternativnih investicijskih skladov – primer »kripto« skladov

S sprejetjem Direktive AIFM v letu 2011 je evropski zakonodajalec želel v regulatorni okvir zajeti upravljavce vseh vrst kolektivnih naložbenih podjemov, ki zbirajo sredstva vlagateljev in jih v skladu z vnaprej določeno naložbeno strategijo upravljajo za račun teh vlagateljev. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo