Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2012

Zagotavljanje zaščite in nalaganje dolžnosti dolgotrajno brezposelnim osebam v Nemčiji

Prispevek analizira reformo zaščite brezposelnih oseb, ki je bila izpeljana med leti 2002 in 2005. Prikazuje pogoje in razkriva vpliv mednarodnih norm ter tujih pravnih ureditev na oblikovanje vsebine reforme. Predvsem razpravlja o tem, kako je bila reforma navdihnjena z idejo o aktivacijski državi blaginje. Upravljanje posameznega primera in pogodbeno urejanje razmerij sta zamenjala prejšnjo pasivno strukturo denarnih dajatev. Slednja je brezposelnim osebam zagotavljala finančno pomoč, pri tem pa pozabljala na pomoč, ki bi jo brezposelni morali dobiti za ponovno zaposlitev.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo