Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2012

Varnost v socialni varnosti – pravna razmišljanja

Prispevek pravno analizira napeto razmerje med spremembo in varnostjo. Pri tem sta poudarjena dva vidika, in sicer ustavne meje pri spreminjanju socialne varnosti in ustavna pravila, ki vplivajo na sam postopek spreminjanja. 
Ugotovljeno je, da je »varnost« mogoče razumeti kot nastajajoče ustavno načelo evropskega prava. Ustavne ureditve držav članic namreč neposredno ali posredno določajo odgovornost države zagotavljati varnost obstoja ljudi, ki živijo na območju pod njeno pristojnostjo. Doseganje varnosti se lahko kaže v različnih oblikah, od zelo sestavljenega sistema socialne varnosti do omejenega števila socialnih zavarovanj ali socialnih pomoči. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo