Številka 3-4/2009

Opus profesorja Cigoja

Avtorica poda biografske podatke in okvirno oriše opus profesorja Stojana Cigoja. Avtorica poudarja, da so značilnosti načina profesorjevega dela problemski pristop, primerjalnopravna razčlenitev, upoštevanje sodne prakse, organska rast.
Več...

Številka 11-12/2009

Lizbonska pogodba med mistiko in pragmatizmom

Uvodnik ponuja premislek o okoliščinah in posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Na kratko so predstavljene institucionalne, strukturne in vsebinske novosti, ki jih Lizbonska pogodba vnaša v pravno ureditev Evropske
unije, predvsem pa je dejanski pomen vsebovanih sprememb ovrednoten v luči njenega simbolnega sporočila.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo