Številka 1-2/2012

Viharne vode Svobodnega morja

Svobodno morje Huga Grocija je eno ključnih besedil v evropski zgodovini. V knjižici se Grocij odločno zavzame za pravico do povsem svobodne plovbe in neomejeno pravico do trgovanja. Recenzija poskuša prikazati ozadje nastanka tega dela in vpliv, ki ga je imelo na poznejši razvoj pravnega položaja odprtega morja. Končno recenzija tudi kritično oceni slovenski prevod dela in uvodno študijo.
Več...

Mediacija v teoriji in praksi

Več...

Predhodni postopek v pravu Evropske unije

Članek predstavi knjigo Prethodni postupak u pravu Europske unije: Suradnja nacionalnih sudova s europskim sudom s področja prava Evropske unije v hrvaškem jeziku, ki vsebuje prispevke hrvaških strokovnjakov s tega področja in obravnava različne vidike postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije ter ga postavlja v širši okvir dialoga med tem sodiščem in nacio­nalnimi sodišči. Prikaz strnjeno predstavi posamezna poglavja knjige in analizira njen prispevek k teoriji in praksi glede predhodnega odločanja.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo