Predhodni postopek v pravu Evropske unije

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 1-2, str. 137−140

Članek predstavi knjigo Prethodni postupak u pravu Europske unije: Suradnja nacionalnih sudova s europskim sudom s področja prava Evropske unije v hrvaškem jeziku, ki vsebuje prispevke hrvaških strokovnjakov s tega področja in obravnava različne vidike postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije ter ga postavlja v širši okvir dialoga med tem sodiščem in nacio­nalnimi sodišči. Prikaz strnjeno predstavi posamezna poglavja knjige in analizira njen prispevek k teoriji in praksi glede predhodnega odločanja.
Članek predstavi knjigo Prethodni postupak u pravu Europske unije: Suradnja nacionalnih sudova s europskim sudom s področja prava Evropske unije v hrvaškem jeziku, ki vsebuje prispevke hrvaških strokovnjakov s tega področja in obravnava različne vidike postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije ter ga postavlja v širši okvir dialoga med tem sodiščem in nacio­nalnimi sodišči. Prikaz strnjeno predstavi posamezna poglavja knjige in analizira njen prispevek k teoriji in praksi glede predhodnega odločanja.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2012

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo