Številka 7-8/2017

Neodvisnost sodnikov z vidika njihovega imenovanja

Avtor predstavlja načine volitev oziroma imenovanja sodnikov in njihov pomen za zagotavljanje neodvisnosti sodnika, ki je ustavna zahteva v Republiki Sloveniji, prav tako pa pomeni pomemben mednarodni pravni standard. Avtor v članku predstavi imenovanje sodnikov s strani zakonodajne in izvršilne veje oblasti, imenovanje sodnikov s strani strank samih, neposredne volitve sodnikov, predvsem v sistemih common law, ter način imenovanja sodnikov prek sodnih svetov, ki naj bi še posebej zagotavljali sodnikovo neodvisnost. Avtor predstavi tudi relevantno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.

Več...

Številka 5-6/2018

Prisedniški ali skabinski sistem sodnega odločanja (nem. Schöffengerichte) kot oblika udeležbe državljanov pri sojenju

Avtor v članku obravnava udeležbo laikov pri sojenju v obliki prisedniškega sodišča oziroma skabinskega sistema odločanja (tudi t. i. model kolaborativnega laičnega sodišča). 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo