Zbornik znanstvenih razprav 2011

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 11-12, str. 705−707

Predstavitev Zbornika znanstvenih razprav 2011, ki ga izdaja Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, na kratko oriše bistvena vprašanja, o katerih razpravljajo avtorji člankov v tem zborniku. Predstavitev se tako dotakne vrste pravnih področij, od kazenskega prava, mednarodnega prava, pravno-ekonomske znanosti do prava EU in delovnega prava.
Predstavitev Zbornika znanstvenih razprav 2011, ki ga izdaja Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, na kratko oriše bistvena vprašanja, o katerih razpravljajo avtorji člankov v tem zborniku. Predstavitev se tako dotakne vrste pravnih področij, od kazenskega prava, mednarodnega prava, pravno-ekonomske znanosti do prava EU in delovnega prava. Ob tem se razprave osredotočajo na vprašanja pomoči kot oblike udeležbe pri kaznivem dejanju, razpravne sposobnosti obdolženca, pogajanj o priznanju krivde, virov mednarodnega kazenskega prava, odgovornosti za mednarodna hudodelstva, izvršena na ukaz nadrejenega, ekonomske suverenosti, spletnih iger na srečo, ekonomskih svoboščin in koncepta ekonomske odvisnosti v delovnem pravu. 

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo