Tri imenitne razprave o novostih v mednarodnem kazenskem pravu

Pravnik, let. 63 (125), št. 7-8, str. 419–426.

Avtor v prispevku predstavi tri razprave hrvaških strokovnjakov o novih pravnih institutih, ki so nastajali v normativnih aktih in v sodni praksi mednarodnih kazenskih sodišč od nürnberškega, preko haaškega za nekdanjo Jugoslavijo do Rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča.
Avtor v prispevku predstavi tri razprave hrvaških strokovnjakov o novih pravnih institutih, ki so nastajali v normativnih aktih in v sodni praksi mednarodnih kazenskih sodišč od nürnberškega, preko haaškega za nekdanjo Jugoslavijo do Rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča: 
– dr. Davor Krapac: Zapovjedna odgovornost i zajednički zločinački pothvat kao institucije izvedene osobne naznene odgovornosti za kolektivna međunarodna kaznena djela, Analitički pogled na praksu međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ, v: Rad, 45 (2007), str. 155–231;
– dr. Petar Novoselec: Zapovjedna odgovornost u međunarodnom i hrvatskom kaznenom pravu, v: Rad, 45 (2007), str. 233–247;
– dr. Davor Derenčinović: O potencialnom utjecaju presude međunarodnog suda pravde u predmetu »Primjena konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida« na primjenu teorije »Zajedničkog zločinačkog pothvata« od strane međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu SFRJ, v: Rad, 45 (2007), str. 123–153.

Vse tri razprave je avtor ob recenziji ocenil kot zelo kakovostne, znanstveno in strokovno korektne, sistematične ter prepričljivo argumentirane.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo