Sponzorska pogodba in osebnostne pravice športnikov

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 7-8, str. 447−465.

Vrhunski športniki prek sponzorske pogodbe prenašajo svoje osebnostne pravice na sponzorje. Posebej zanimivo je razmerje endorsement med športnikom in gospodarskim subjektom, v katerem se izkoriščajo javna poznanost, slava in priljubljenost športnika, čigar ravnanje je usmerjeno na nagovarjanje javnosti v korist proizvoda ali firme sponzorja. Zastavlja se vprašanje, ali lahko endorsement štejemo med sponzorske pogodbe ali pa gre za drug pravni posel.
Vrhunski športniki prek sponzorske pogodbe prenašajo svoje osebnostne pravice na sponzorje. Posebej zanimivo je razmerje endorsement med športnikom in gospodarskim subjektom, v katerem se izkoriščajo javna poznanost, slava in priljubljenost športnika, čigar ravnanje je usmerjeno na nagovarjanje javnosti v korist proizvoda ali firme sponzorja. Zastavlja se vprašanje, ali lahko endorsement štejemo med sponzorske pogodbe ali pa gre za drug pravni posel. Pogled v vsebino tovrstnih razmerij dokazuje, da so osebnostne pravice športnika kot predmet sponzorske pogodbe še posebno izrazito izkoriščene prav pri endorsementu. Povečana intenzivnost aktivnosti športnikov pri endorsementu v luči čim uspešnejšega marketinškega pristopa do potrošnikov praviloma pomeni obsežnejše izkoriščanje (uporabo) različnih osebnostnih pravic športnikov. Med vsemi oblikami sponzorstev prav endorsement najbolj izrazito izkazuje notranjo causo sponzorstva s prenosom vrednote sponzoriranca na sponzorja, ki tako poskuša komercialno v najbolj optimalni obliki izkoristiti svoj vložek. Kljub nekaterim specifikam in razlikam je endorsement kot najbolj tipična oblika sponzorske pogodbe posameznika tudi zelo razpoznavna oblika sponzorske pogodbe kot posebne pogodbe modernega avtonomnega gospodarskega prava.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo