Solidarnost kot nujni element pravičnosti

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 9-10, str. 487−516.

Avtor poskuša prikazati bistveno prepletenost pravičnosti s solidarnostjo tako na idejni kot na dejanski ravni, hkrati pa tudi, da je solidarnost pogoj pravičnosti. Solidarnost skuša kot izmuzljiv in nedoločen pojem smiselno uokviriti in utemeljiti v sferi etike in socialne filozofije preko razdelitve na osnovno in aktivno solidarnost. Osnovna solidarnost se vzpostavlja šele kot družbeno pogojena vez med ljudmi, ki povezuje v sfero »mi«. V prispevku je prikazano,
da takšna osnovna solidarnost pogojuje vsakršno pojmovanje pravičnosti, saj drugega šele vzpostavlja kot enakovreden subjekt, s katerim moramo biti v pravičnem odnosu.
Avtor poskuša prikazati bistveno prepletenost pravičnosti s solidarnostjo tako na idejni kot na dejanski ravni, hkrati pa tudi, da je solidarnost pogoj pravičnosti. Solidarnost skuša kot izmuzljiv in nedoločen pojem smiselno uokviriti in utemeljiti v sferi etike in socialne filozofije preko razdelitve na osnovno in aktivno solidarnost. Osnovna solidarnost se vzpostavlja šele kot družbeno pogojena vez med ljudmi, ki povezuje v sfero »mi«. V prispevku je prikazano,
da takšna osnovna solidarnost pogojuje vsakršno pojmovanje pravičnosti, saj drugega šele vzpostavlja kot enakovreden subjekt, s katerim moramo biti v pravičnem odnosu. Vloga solidarnosti za vzpostavljanje pravičnosti in njeno
ohranjanje je za avtorja dvojna: osnovna solidarnost vrednostno sploh postavi temelje, na katerih lahko pravičnost postane in obstane kot vrednota ter merilo konkretnih družbenih ureditev, vloga aktivne solidarnosti pa je v tem, da
na dejanski ravni dogovorne pravičnosti preprečuje zlorabe družbene ureditve in nastajanje krivic ter s tem družbeno sobivanje povzdiguje v družbeno sožitje. Ugotovitve avtor strne v institucionalni okvir prava kot poskus določnejše
opredelitve načela solidarnosti, da bi to pridobilo večjo uporabnost in težo tudi v pravu, kjer kot podnačelo socialne države ni vsebinsko razdelano niti teoretično niti v sodni praksi.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo