Socialna država: utopija ali priložnost

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 5-6, str. 237−249.

Pretekli in sedanji družbeni sistem nista bila uspešna pri uresničevanju demokratičnosti, socialnosti in pravičnosti. Pot v recesijo in depresijo se zdi neizogibna. Prihodnost pa je skrivnostna in ponuja različne alternative. Oblikovanje vizije za uresničitev pristne in visoko socialne države bi morala biti prioritetna naloga.
Pretekli in sedanji družbeni sistem nista bila uspešna pri uresničevanju demokratičnosti, socialnosti in pravičnosti. Pot v recesijo in depresijo se zdi neizogibna. Prihodnost pa je skrivnostna in ponuja različne alternative. Oblikovanje vizije za uresničitev pristne in visoko socialne države bi morala biti prioritetna naloga. Okrepiti bi bilo treba zavest o doktrini o pozitivnih obveznostih države in jo odločno uporabljati v praksi. Predvsem ko gre za ustavno načelo socialne države in za človekove pravice, ki so s tem načelom najtesneje povezane. Od države in oblasti je zato treba zahtevati še več, nikakor pa ne manj. Posamezniku kot osebi, njegovemu dostojanstvu in temeljnim pravicam je treba zagotoviti prednost pred dobičkom. Zato bi bila lahko v tem času aktivna vloga pravnikov, predvsem pa sodnikov, odvetnikov in drugih pravnih zastopnikov, med družbeno najpomembnejšimi.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo