Projekt svetovnega etosa in evtanazija

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 5-6

Avtor projekta »svetovni etos« je katoliški duhovnik Hans Küng. Zaveza svetovnemu etosu je po Küngu nujna zaradi treh razlogov: prvič, ni svetovnega miru brez verskega miru, drugič, ni miru med religijami brez dialoga med religijami, in tretjič, ni preživetja človeštva brez svetovnega etosa. 
Avtor projekta »svetovni etos« je katoliški duhovnik Hans Küng. Zaveza svetovnemu etosu je po Küngu nujna zaradi treh razlogov: prvič, ni svetovnega miru brez verskega miru, drugič, ni miru med religijami brez dialoga med religijami, in tretjič, ni preživetja človeštva brez svetovnega etosa. Štiri temeljne, tj. pravrednote svetovnega etosa pa so: svetost življenja, posvečenost mrtvih, dostojanstvo človeka in zlato pravilo etičnosti. Küng zavrača vsakršno poveličevanje trpljenja. Ne iskati trpljenja, temveč ga, če ne gre drugače, zgolj prenašati. Toda najbolje: »Trpljenja naj ne bi le prenašali, marveč naj bi se borili proti njemu.« Tudi z evtanazijo. V evtanaziji kot dostojanstveni smrti, poslednjem dihu človekovega dostojanstva, Küng zato ne vidi nasprotja veri, temveč njeno doživetje. Človeka vreden konec življenja na zemlji. Vsakdo naj se o svojem življenju in smrti odloči sam in samo zase. Avtonomno, prostovoljno in po svoji vesti. Pri evtanaziji ne gre za pravico do smrti, ki je tako in tako neizogibna, marveč za odpravo krivične prepovedi siljenja v trpljenje, ki pa ni neizogibno.

Ključne besede: svetovni etos, verski mir, življenje, smrt, evtanazija, svoboda vesti, trpljenje.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo