Primerjalno korporacijsko upravljanje

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 11-12, str. 709−713

Predstavitev knjige Rada Bohinca Comparative Corporate Governance, ki jo je izdala Fakulteta za management Univerze na Primorskem, predstavlja obsežen pregled primerjalnega korporacijskega prava in izpostavi vprašanje, katera pot prihodnjega razvoja gospodarskih institucij, pravnih načel in pravil, teorije in prakse korporacijskega upravljanja lahko ponudi izhod iz gospodarske in finančne krize. 
Predstavitev knjige Rada Bohinca Comparative Corporate Governance, ki jo je izdala Fakulteta za management Univerze na Primorskem, predstavlja obsežen pregled primerjalnega korporacijskega prava in izpostavi vprašanje, katera pot prihodnjega razvoja gospodarskih institucij, pravnih načel in pravil, teorije in prakse korporacijskega upravljanja lahko ponudi izhod iz gospodarske in finančne krize. Med ključne dileme spadajo vprašanja maksimiranja vrednosti za delničarje, zaščita malih delničarjev in drugih deležnikov ter vloga, odgovornost in nagrajevanje uprav. Različni modeli korporacijskega prava ta vprašanja različno rešujejo. Strokovna razprava na podlagi poglobljenega teoretskega, konceptualnega in primerjalnopravnega pregleda nam lahko pomaga zagotoviti bolj uravnotežen dolgoročni razvoj.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo