Pravice v zaporu: pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 7-8

Monografija Pravice v zaporu: pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice prinaša celovito in analitično poglobljeno obravnavo pravic zapornikov in pripornikov v luči sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Avtorja kritično obravnavata izvrševanje in varstvo konvencijskih pravic v zaporu v celotnem prostoru Sveta Evrope, temeljito pa analizirata tudi skladnost slovenskega zaporskega sistema s sodno prakso ESČP.

Monografija Pravice v zaporu: pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice prinaša celovito in analitično poglobljeno obravnavo pravic zapornikov in pripornikov v luči sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Avtorja kritično obravnavata izvrševanje in varstvo konvencijskih pravic v zaporu v celotnem prostoru Sveta Evrope, temeljito pa analizirata tudi skladnost slovenskega zaporskega sistema s sodno prakso ESČP. 

Ključne besede: zapor, človekove pravice, zaporniki, Evropsko sodišče za človekove pravice sodna praksa, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravicSpletno naročilo edicije: Številka 7-8/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo