Odvzem otroka v sodnem ali upravnem postopku

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 5-6, str. 321−333.

Avtorica prikaže zapletenost in nepreglednost veljavne pravne ureditve ukrepov za varstvo koristi otrok. Zapletenost ureditve po njenem mnenju upočasnjuje odločanje in ogroža pravico do odločanja v razumnem roku, nepreglednost pa zmanjšuje pravno varnost staršev in otrok. Pravna ureditev ukrepov za varstvo koristi pa ni samo zapletena in nepregledna, temveč je tudi pomanjkljiva z vidika otrokovih pravic v upravnem postopku.
Avtorica prikaže zapletenost in nepreglednost veljavne pravne ureditve ukrepov za varstvo koristi otrok. Zapletenost ureditve po njenem mnenju upočasnjuje odločanje in ogroža pravico do odločanja v razumnem roku, nepreglednost pa zmanjšuje pravno varnost staršev in otrok. 
Pravna ureditev ukrepov za varstvo koristi ni samo zapletena in nepregledna, temveč je tudi pomanjkljiva z vidika otrokovih pravic v upravnem postopku. S tem je ogroženo načelo enakosti pred zakonom, ki zahteva, da so otroku pri uresničevanju pravic v postopkih o vsebinsko enakih zadevah zagotovljene tudi enake možnosti. Otrok bi zato moral imeti enake pravice ne samo v postopku varstva in vzgoje, temveč tudi v upravnem postopku odločanja o odvzemu otroka, kar pa ni zagotovljeno. Avtorica zato v prispevku ponuja rešitve za spremembe in se zavzema za njihovo čimprejšnjo uveljavitev.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo