Nova sodna entiteta na mednarodnem prizorišču: Posebni tribunal za Libanon in pomembnejši pravni vidiki njegove ustanovitve

Pravnik, let. 64 (126), št. 1-2, str. 79–88.

Posebni tribunal za Libanon (PTL) je časovno gledano zadnje internacionalizirano kazensko sodišče, ki je bilo ustanovljeno s strani Združenih narodov (ZN) kot specifična sodna iniciativa tranzicijske pravičnosti in učinkovitega boja zoper nekaznovanost v Libanonu. V središču diskusij o ustanovitvi PTL je bilo vseskozi vprašanje o njegovem vplivu na suverenost libanonske oblasti, zlasti dejstvo, da bi s sprejemom resolucije Varnostnega sveta ZN na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine ZN obšli libanonsko demokracijo. Preprosto opirati se na idejo o »kršitvi mednarodnega miru in varnosti«, da bi presegli te argumente, ni ravno najbolj koristno.
Posebni tribunal za Libanon (PTL) je časovno gledano zadnje internacionalizirano kazensko sodišče, ki je bilo ustanovljeno s strani Združenih narodov (ZN) kot specifična sodna iniciativa tranzicijske pravičnosti in učinkovitega boja zoper nekaznovanost v Libanonu. V mnogih pogledih podobno prejšnjim mednarodnim in hibridnim sodnim institucijam ostaja samo ob dejstvu, da njegova stvarna pristojnost ne obsega mednarodnih hudodelstev. Tako je v nekaterih pogledih mednarodno, vendar ne mednarodno kazensko sodišče v smislu, kot je bil opredeljen s strani Meddržavnega sodišča v zadevi Yerodia, katere jedro je tvoril konflikt med univerzalno kazensko jurisdikcijo in imuniteto pred kazensko jurisdikcijo ter osebno nedotakljivostjo v sporu med Demokratično republiko Kongo in Belgijo (Nalog za prijetje z dne 11. aprila 2000). Vprašanje, ki nas v tem kontekstu zanima, je predvsem, ali naj to novo sodno telo obravnava suvereno imuniteto na enak način kot drugi mednarodni in internacionalizirani kazenski tribunali, ustanovljeni s strani ZN. V središču diskusij o ustanovitvi PTL je bilo vseskozi vprašanje o njegovem vplivu na suverenost libanonske oblasti, zlasti dejstvo, da bi s sprejemom resolucije Varnostnega sveta ZN na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine ZN obšli libanonsko demokracijo. Preprosto opirati se na idejo o »kršitvi mednarodnega miru in varnosti«, da bi presegli te argumente, ni ravno najbolj koristno. V tem pogledu je veliko bolj uporabno umestiti formiranje PTL v nastajajoče in razvijajoče se prakse mednarodnega kazenskega pravosodja, za katere je značilno, da se postopoma osamosvajajo in osvobajajo omejitev »mednarodnega miru in varnosti« ter tako dobivajo logično osnovo.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo