(Ne)učinkovitost regulatornega nadzora nad upravljavci alternativnih investicijskih skladov – primer »kripto« skladov

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 5-6

S sprejetjem Direktive AIFM v letu 2011 je evropski zakonodajalec želel v regulatorni okvir zajeti upravljavce vseh vrst kolektivnih naložbenih podjemov, ki zbirajo sredstva vlagateljev in jih v skladu z vnaprej določeno naložbeno strategijo upravljajo za račun teh vlagateljev. 
S sprejetjem Direktive AIFM v letu 2011 je evropski zakonodajalec želel v regulatorni okvir zajeti upravljavce vseh vrst kolektivnih naložbenih podjemov, ki zbirajo sredstva vlagateljev in jih v skladu z vnaprej določeno naložbeno strategijo upravljajo za račun teh vlagateljev. S pojavom novih načinov zbiranja in upravljanja premoženja, predvsem v obliki tako imenovanih kripto skladov, so se razkrile nekatere pomembne pomanjkljivosti pravnega režima, vzpostavljenega z Direktivo AIFM, in sicer predvsem pomanjkljivosti, ki se nanašajo na neukrepanje pristojnih nadzornih organov v primeru pojava novih vrst alternativnih investicijskih skladov in njihovih upravljavcev, ki se zgolj po obliki (ne pa po vsebini in namenih) razlikujejo od klasičnih oblik takih skladov. Te pomanjkljivosti tako vzbujajo dvom v ustreznost trenutnega sistema nadzora nad delovanjem upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.

Ključne besede: alternativni investicijski sklad, upravljavec, ICO, veriženje podatkovnih blokov, nadzorni organ.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo