Legal Philosophy in The Twentieth Century: The Civil Law World

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 9-10

Delo v dveh zvezkih z naslovom Legal Philosophy in The Twentieth Century: The Civil Law World, ki sta ga uredila Enrico Pattaro and Corrado Rovesi zaključuje zbirko dvanajstih del The Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V zbirki skuša glavni urednik Enrico Pattaro prikazati pravno filozofijo v vseh njenih teoretičnih in zgodovinskih vidikih.

Delo v dveh zvezkih z naslovom Legal Philosophy in The Twentieth Century: The Civil Law World, ki sta ga uredila Enrico Pattaro and Corrado Rovesi zaključuje zbirko dvanajstih del The Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V zbirki skuša glavni urednik Enrico Pattaro prikazati pravno filozofijo v vseh njenih teoretičnih in zgodovinskih vidikih. Zadnje delo, ki je predmet te recenzije, ponuja pregled kontinentalne pravne filozofije v zadnjem stoletju. Prvi zvezek nam ponuja zgodovinski pregled razvoja pravne filozofije na petih govornih področjih (nemškem govornem področju, v južnoevropskih državah in Franciji, vzhodnoevropskih državah, nordijskih državah ter na Nizozemskem in v Belgiji ter v Latinski Ameriki). Drugi zvezek prikazuje poglavitne usmeritve in teme, ki jih je obravnavala pravna filozofija v zadnjem stoletju. Delo je epohalno in izstopa tako po podrobni obravnavi tematike kot tudi po globini svoje obravnave in bo lep čas ostalo referenčno delo za nadaljnje preučevanje te tematike.

Ključne besede: pravna filozofija, naravno pravo, pravni pozitivizem, pravni realizem, novokantovostvo, čista teorija prava, institucionalna teorija prava, razlaga, pravno razlogovanje, nacistična filozofija prava, neokonstitucionalizem, pravni normativizem, sociološka filozofija pravaSpletno naročilo edicije: Številka 9-10/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo